Rekisteriseloste

25.9.2022

Rekisterin nimi, rekisterinpitäjä, yhteyshenkilö ja järjestelmä

Tmi Osteopaatti Tikli Oikarinen asiakas- ja potilastietojen, ajanvarauksen ja laskutuksen rekisteri
Osteopaatti Tikli Oikarinen (50604789052), y-tunnus 28562443
Miina Sillanpäänkatu 8, 00530 Helsinki
tikli.oikarinen@gmail.com, p. 050 574 2086

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan tallettaa seuraavia tietoja:

  • nimi
  • ajanvaraustiedot (ajankohta, paikka, varauspäivä)
  • laskutustiedot
  • s-postiosoite
  • puhelinnumero
  • henkilötunnus
  • kotikunta sekä
  • käyttäjän asiakas-, tutkimus- ja hoitosuhteen suunnittelemisen, hoitamisen ja ylläpidon kannalta tarvittavat terveydentilaa koskevat tiedot.
Näiden lisäksi mahdolliset muut käyttäjän itsensä antamat asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot. Tietoja kerätään asiakkailta ajanvarauksen tai muun yhteydenoton sekä vastaanotolla tapahtuvan haastattelun ja kirjaamisen yhteydessä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja tallennetaan rekisteriin seuraavilla tietosuojalainsäädäntöön pohjautuvilla perusteilla: palveluiden toteuttamista varten, lakisääteisestä velvoitteesta sekä asiakkaan suostumuksella. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakas-, ja hoitosuhteen suunnitteleminen, hoitaminen ja ylläpito. Rekisteritietoja voidaan käyttää myös palvelun käyttäjien tunnistamiseen ja palvelun aktivoimiseen, toteuttamiseen, hallintaan ja laskuttamiseen. Lisäksi tietoja voidaan käyttää asiakastiedottamiseen, palveluiden ja liiketoiminnan suunnittelemiseen ja kehittämiseen, käyttömäärien ja -asteiden mittaamiseen ja markkinointiin. Tietoja voidaan käyttää myös palveluiden väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen.

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan, pääsääntöisesti noin 12 kuukautta viimeisen käyntisi jälkeen. Hoitotietojen osalta tietoja säilytetään lain vaatiman ajan. Asiakkaalla on mahdollisuus tarkistaa ja korjata sekä pyytää tietojaan poistettavaksi lain sallimalla tavalla.

Tietojen luovutukset ja siirrot, ja siirretäänkö tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta rekisterin ulkopuolisille tahoille.
Käyttäjän suostumuksella tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille, kuten muille terveydenhuollon ammattilaisille. Hoitotietojen osalta tiedot viedään lain edellyttämällä tavalla viranomaisten ylläpitämään Kanta-arkistoon. Tietoja voidaan myös luovuttaa, mikäli Suomen laki niin edellyttää. Rekisterinpitäjä käyttää palveluiden tarjoamisessa ja toteuttamisessa alihankkijoita. Tällöin tietoja voidaan siirtää siinä määrin, kuin se on tarpeen palveluiden toteuttamiseksi. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi tietojen säilyttämistä suojattuna kolmannen osapuolen hallinnoimilla palvelimilla, jotka voivat sijaita EU- ja ETA-alueen sisällä tai sen ulkopuolella. Tietoja siirrettäessä huolehditaan aina henkilötietojen suojan riittävästä tasosta kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin sisältämiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Rekisterinpitäjä kirjautuu palveluun käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttäjätunnuksiin liittyvät salasanat säilytetään salattuina. Rekisterinpitäjän käyttämä asiakastietojen ja ajanvarauksen sähköisen rekisterin ylläpitäjä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta käsittelyä vastaan (ks. tarkemmin Ajanvaraus/Henkilötiedot-lehti). Hoitotietojen osalta tiedot viedään lain edellyttämällä tavalla viranomaisten ylläpitämään Kanta-arkistoon. Rekisteritietoja säilytetään alan yleisten käytäntöjen mukaan suojatuissa palvelintiloissa.